Var med och forma ditt barns förskoletid

Föräldrakooperativet Minnemalen är en förskola i Minneberg i Bromma med en härlig utsikt över vattnet. Våra två avdelningar Blåbäret och Lingonet har plats för totalt 36 barn. Här arbetar nio duktiga och engagerade förskollärare och barnskötare, och maten lagas av vår egen kock. Vi arbetar efter förskolans läroplan och utvecklar pedagogiken utifrån barnens intressen och behov.

Läs mer

Pedagogik & verksamhet

På Minnemalen vill vi skapa en miljö som lockar till lek och lärande samt erbjuda material som stimulerar och utvecklar. Vi är ute varje dag oavsett väder och vill ge barnen en kombination av fri lek och planerade aktiviteter och projekt.
Minnemalen har två avdelningar, en småbarnsavdelning med 15 barn i åldrarna 1-3 år (Blåbäret) och en avdelning med 21 barn 3-5 år (Lingonet). Totalt 36 barn.
Förskoleverksamheten följer Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev. 2010) och Stockholms stads förskoleprogram. Vi har tre utbildade förskollärare, fem barnskötare, en lärare som läser till förskollärare på distans och en kock. Det känns tryggt och ger en viktig grund i verksamheten. Rektorn arbetar också halvtid i barngrupperna.

Läs mer